Terug  |  Home Pers Persberichten Wasemkappen: luchtafvoer is gezonder

Wasemkappen: luchtafvoer is gezonder

Vetten, vocht, geurtjes, fijnstof en ook met virussen belaste aerosol transporteert een luchtafvoerkap in ruime mate naar buiten. Ventilatielucht reinigt de kookdamp slechts gedeeltelijk. Dat kan een negatieve invloed op de gezondheid hebben.

Gezonde lucht wordt in tijden van een pandemie hoog in het vaandel gedragen. Dat geldt ook voor particuliere keukens die vaak naar de woonruimte toe open zijn. Hier komt het aan op een regelmatige en betrouwbare luchtuitwisseling, opdat de tijdens het koken, braden en bakken tot stand komende schadelijke stoffen, vocht en vettige kookwasem en ook geurtjes ook veilig afgevoerd worden. Ook voor bronnen buiten de keuken is een consequente luchtwisseling de beste maatregel voor een goede en gezonde kamerlucht.

Studies tonen voordelen van luchtafvoer aan

Naber, de specialist op het gebied van keukenaccessoires en in het bijzonder ventilatietechniek, heeft de voorbije jaren veel kennis van de doeltreffendheid van wasemkappen opgedaan. Een uitgebreide studie vanwege het Instituut voor Houttechnologie Dresden, het Instituut voor Technische Uitrusting van Gebouwen Dresden en het Passiefhuisinstituut toont de voordelen van een luchtafvoeroplossing voor de wasemkap aan: vocht, geurtjes en vetten worden beter uit de kamer verwijderd. De efficiëntie van ventilatieluchtoplossingen hangt in ruime mate van de toestand van de filters af, vocht blijft bij ventilatielucht toch al in de kamer. Deze kan tot de groei van schimmel op koude oppervlakken leiden, wat op zijn beurt de luchtwegen aanzienlijk belast. Schimmel kan bovendien astma veroorzaken of in de hand werken. Komt ook aandraven: aerosol, de fijnst mogelijke deeltjes in de kamerlucht die met virussen hand in hand kunnen gaan. Daardoor neemt het besmettingsrisico bv. door griep- en coronavirussen toe.

Fijnstof wordt onderschat

In Duitsland is de belasting van de gezondheid door fijnstof tot nu toe geen primordiaal thema. Maar zeker wel in Nederland. Een actuele studie vanwege vooraanstaande bouwverenigingen en vanwege het bevoegde ministerie komt daarbij tot de conclusie dat er in woningen vaak sprake is van een aanzienlijke belasting door fijnstof en dat daarvan maar liefst 50 procent door het koken en braden ontstaat. De auteurs adviseren, met luchtafvoer-wasemkappen dit risico te verminderen. Fijnstof leidt tot irritaties van het slijmvlies en ontstekingen van de luchtwegen. Uit een studie vanwege de Universiteitsgeneeskunde in Mainz bleek bovendien dat microscopisch kleine fijne stofdeeltjes via de long of de reukzenuw het organisme binnendringen, de bloed-hersenbarrière overstijgen en zodoende onder andere het risico verhogen, onder dementie, Parkinson, beroertes, epilepsie en migraine te lijden. Ook het Duits Federaal Milieuagentschap waarschuwt voor de gevolgen van een hoge belasting door fijnstof.

Luchtafvoer voor werkelijk iedereen

Met COMPAIR® flow biedt Naber het complete programma aan luchtkanalen van kunststof en metaal, energie-efficiënte en intelligent gestuurde muurdoorvoerunits voor luchttoevoer en luchtafvoer, buitenwandjaloezieën en besturingsinrichtingen aan. En dat voor nagenoeg elke kap met elk vermogen in elke inbouwpositie. Ook voor Downdraft, ook voor vrijstaande keukeneilanden, zowel in kleine als grote keukens. De aerodynamisch geoptimaliseerde luchtkanalen en muurdoorvoerunits verminderen het voor een zuivere en gezonde kamerlucht en de efficiënte detectie van de kookwasem nodige debiet. Daardoor neemt niet alleen het stroomverbruik van de kap, maar ook de belasting door geurtjes af. (Downdraft-)wasemkappen met luchtafvoer hebben geen hinderlijk nalopen voor de droging van de ventilatiefilter nodig.

Persinformatie

Wasemkappen: luchtafvoer is gezonder – 14.12.2020

Persfoto's

Wij vestigen er uitdrukkelijk de aandacht op dat op grond van de aan ons overgedragen beeldrechten het gebruik van de bijgevoegde afbeeldingen uitsluitend voor reclame voor door Naber verworven producten toelaatbaar is. Naber is altijd gerechtigd het gebruik van data of beelden/illustraties/afbeeldingen binnen een redelijk tijdsbestek te verbieden. Een bewerking of hervorming van het materiaal is slechts voor zover toelaatbaar indien de identiteit van het materiaal, in het bijzonder van de merken en merktekens, niet gewijzigd wordt. Het is niet toelaatbaar, de gegevens of afbeeldingen/illustraties/grafieken aan derden door te geven of gebruiksrechten over te dragen of een ander gebruik door derden toe te staan.

COMPAIR® luchtafvoer
COMPAIR® luchtafvoer
COMPAIR® BIXO Balance®
COMPAIR® BIXO
COMPAIR® BIXO Balance®
COMPAIR® F-Top
COMPAIR® F-Top

Producten in onze dealerportaal

Gerelateerde Links

Venster sluiten
 

Corona-voorzorgsmaatregel

Om u nog steeds dezelfde service zoals voorheen te kunnen bieden, hebben wij onze medewerk(st)ers in ploegendiensten ingedeeld. Hierdoor kan het tot lichte vertragingen bij de verzending van de orderbevestigingen en bij de telefonische bereikbaarheid komen. Wij verzoeken om begrip hiervoor.