OK

Terug  |  Home Pers Persberichten Tweede onderscheiding voor metalen luchtkanaalsysteem van Naber

Tweede onderscheiding voor metalen luchtkanaalsysteem van Naber

Voor het uiterst stabiele metalen luchtkanaalsysteem COMPAIR STEEL flow® krijgt keukenspecialist Naber het predicaat "Special Mention" in de categorie "Kitchen" van de German Design Award 2019. De uit erkende designexperts bestaande jury voor de wereldwijd zeer gerespecteerde onderscheiding beoordeelt de op het gebied van vormgeving geboden kwaliteit van het keukenventilatiesysteem dat aan de hogere eisen van internationale brandpreventievoorschriften bij keukenventilatie-installaties voldoet.

COMPAIR STEEL flow® kan onzichtbaar in vloeren en bintlagen gelegd worden en is bestand tegen een draagvermogen van maximaal 100 kilogram. Aantrekkelijk is ook de veilige plaatsing in keukenruimtes die in de industriële look ingericht zijn. Dit luchtkanaalsysteem geldt als holistisch en duurzaam, omdat het met alle wasemkappen en afzuigventilatoren compatibel en compleet recyclebaar is.

Waarop bij de keuze en installatie van een keukenventilatiesysteem gelet dient te worden, licht Naber toe op een website die in september 2018 online ging. Zowel consumenten als planners en ambachtslui vinden op www.compair-flow.com goed begrijpbare expertise en talrijke praktische tips in woord en beeld.

Persinformatie

Tweede onderscheiding voor metalen luchtkanaalsysteem van Naber - 15.11.2018

Persfoto's

Wij vestigen er uitdrukkelijk de aandacht op dat op grond van de aan ons overgedragen beeldrechten het gebruik van de bijgevoegde afbeeldingen uitsluitend voor reclame voor door Naber verworven producten toelaatbaar is. Naber is altijd gerechtigd het gebruik van data of beelden/illustraties/afbeeldingen binnen een redelijk tijdsbestek te verbieden. Een bewerking of hervorming van het materiaal is slechts voor zover toelaatbaar indien de identiteit van het materiaal, in het bijzonder van de merken en merktekens, niet gewijzigd wordt. Het is niet toelaatbaar, de gegevens of afbeeldingen/illustraties/grafieken aan derden door te geven of gebruiksrechten over te dragen of een ander gebruik door derden toe te staan.

COMPAIR STEEL flow®

Producten in onze dealerportaal

Gerelateerde links

Venster sluiten