Slechte punten voor circulatielucht

In het debat over luchtafvoer contra circulatielucht bij wasemkappen velt de Duitse Stichting Vergelijkend Warenonderzoek een duidelijk oordeel: alle 21 geteste wandwasemkappen, waaronder acht hoofdvrije kappen, scoren in de ventilatiemodus slechter dan in de luchtafvoermodus. Luchtkanaalsystemen en muurdoorvoerunits van de keukentechniekspecialist Naber zorgen voor een uiterst energie-efficiënte en stille luchtafvoerwerking.

"Wie kan, zou zijn wasemkap met luchtafvoer moeten gebruiken. Circulatielucht is niet alleen luider, er blijven ook meer vet, geurtjes en vochtigheid in de keuken", luidt de niet mis te verstane conclusie van de keurmeester in het tijdschrift "test" uitgave 3/2016. Getest werden toestellen van alle prijsklassen van 100

COMPAIR® flow Set met buizen voor kookplaatafzuiging
COMPAIR® flow Set met buizen voor kookplaatafzuiging

tot 2.000 euro. Het reinigingsvermogen in de ventilatiemodus is slechts bij één fabrikant goed, alle andere modellen reinigen de damp uitermate bevredigend. Met andere woorden: geurtjes en vet worden permanent in de woning verspreid. De gemiddelde cijfers bij deze disciplines zijn bij circulatielucht duidelijk slechter, wat op het eindcijfer invloed heeft. Bereiken alle toestellen samen in de luchtafvoermodus een klasgemiddelde van 2,6, dan verslechtert deze in de ventilatiemodus tot 3,2 (grafiek 1). Bij bepaalde toestellen zijn de verschillen nog groter, deels echter ook kleiner. Het bij het koken overvloedig ontstaande vocht wordt bij circulatielucht helemaal niet afgevoerd en kan aan voor de gezondheid schadelijke en onooglijke schimmelgroei bijdragen.

De experts van de Duitse Stichting Vergelijkend Warenonderzoek onderzochten 21 toestellen (waarvan vier bouwgelijkheden) zowel in de luchtafvoer- als in de ventilatiemodus.

De resultaten spreken voor zich: in de ventilatiemodus blijven er duidelijk meer vet, geurtjes en alle vochtigheid in huis dan bij het transport in de open lucht bij een gelijktijdig hogere geluidsbelasting.

Bron: tijdschrift "test" 3/2016, eigen berekeningen.
Grafiek: © Naber GmbH

Circulatielucht is duurder

Daarbij komen bij circulatielucht hoog oplopende kosten voor de noodzakelijke filters. Tussen 10 en ongeveer 300 euro per jaar kost circulatielucht meer dan luchtafvoer indien de filters zoals voorgeschreven door de fabrikant vervangen worden. Dit is deels al telkens na vier maanden nodig. Als gemiddelde bij alle toestellen is voor de afscheiding van vet en geurtjes per jaar sprake van een kost van bijna 100 euro, bij luchtafvoer nul euro. Niet in de laatste plaats: het maximale luchtstroomdebiet als belangrijk prestatiekenmerk neemt in de ventilatiemodus duidelijk af, deels bedraagt het minpunt meer dan 40 procent.

Volgens de Duitse Stichting Vergelijkend Warenonderzoek kost de ventilatiemodus de klant 94 euro per jaar meer dan een wasemkap in de luchtafvoermodus.

Daarbij reikt de marge van 10 tot bijna 300 euro per jaar. Vooral kappen van merkfabrikanten zijn met betere maar peperdure filters uitgerust.

Bron: tijdschrift "test" 3/2016, eigen berekeningen.
Grafiek: © Naber GmbH

Naber haalt meer uit de kap

"Het onafhankelijke onderzoek van de "test"-redactie bevestigt op indrukwekkende wijze onze eigen metingen", zegt Alfred Bruns, bij Naber bevoegd voor de productontwikkeling. Opdat de voordelige luchtafvoerwerking productief, efficiënt en stil plaatsvindt, heeft de keukentechniekspecialist uit Nordhorn (Duitsland) en uitgebreid assortiment aan speciaal ontwikkelde producten in haar programma.

COMPAIR® flow buisbocht met luchtleischoepen
COMPAIR® flow buisbocht met luchtleischoepen

De gepatenteerde luchtkanaalsystemen COMPAIR® flow met geïntegreerde leischoepen en COMPAIR® bion met bijzondere vormgeving van de omkeerstukken optimaliseren de luchtgeleiding zodanig, dat er duidelijk minder drukverliezen en stromingsafscheurkanten ontstaan. Het resultaat: bij een gering vermogen van de kap en op lage bedrijfsniveaus wordt duidelijk meer luchtvolume beduidend stiller getransporteerd dan bij standaardkanalen. Dat ontziet de zenuwen door een geringer bedrijfsgeluid en de portemonnee dankzij gemiddeld lagere stroomkosten. Maar ook voor zeer krachtige kappen zijn vooral de COMPAIR® bion kanalen met hun natuurlijke, van rivierlopen afgekeken vormgeving de ideale partner, omdat ook hoge volumestromen optimaal om de hoeken getransporteerd worden.

In de ventilatiemodus transporteert een wasemkap tot maar liefst 40 procent minder lucht. Navenant slechter functioneert de afzuiging van de damp. Het verschil qua vermogen is trouwens onafhankelijk van toestelklasse en prijs.

Gemiddeld luchtstroomdebiet van alle geteste toestellen.

Bron: tijdschrift "test" 3/2016, eigen berekeningen.
Grafiek: © Naber GmbH

Het argument "gat in de wand" gaat niet op

Vooral bij de uitrusting van actuele energie-efficiëntiehuizen wordt de luchtafvoergeleiding van de damp vaak afgewezen, omdat daardoor beweerdelijk de geïsoleerde en luchtdichte buitenlaag van het gebouw gestoord wordt. De COMPAIR® THERMOBOX van Naber ontkracht dit argument. Bij het met talrijke designprijzen onderscheiden muurdoorvoerunitsysteem opent de druk van de uitgeblazen lucht automatisch de mechanische afsluitklep die na het uitschakelen van de kap betrouwbaar sluit. Door de drie

E-Jal Col® muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX
E-Jal Col® muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

achter elkaar liggende lamellen heeft de in Naber muurdoorvoerunits met 125 en 150 mm diameter achteraf uitrustbare THERMOBOX in vergelijking met standaard muurdoorvoerunits tot maar liefst 20 keer geringere warmteverliezen. Bovendien is de BlowerDoor getest. In de gesloten toestand zijn er met andere woorden geen lekkages die tot een bijkomende, ongecontroleerde luchtuitwisseling in het gebouw leiden. Door het magnetische afsluitmechanisme is niet in de laatste plaats ook bij een hoge winddruk de dichtheid van de buitenlaag van het gebouw gegarandeerd en zijn er geen klapperende geluiden te horen. Bekijkt men de door de Duitse Stichting Vergelijkend Warenonderzoek vastgestelde, slechte reinigingsresultaten in de ventilatiemodus, dan behoort het tot de algemene vaststelling dat de in de leefruimte overgebleven geurtjes, vetwasems en vooral de vochtigheid op een andere manier geventileerd moeten worden. Vaker dwars ventileren via de ramen of hogere luchtwisselingspercentages van het ventilatiesysteem zijn het gevolg. Daarmee gepaard gaat natuurlijk ook een hoger verwarmingsenergieverbruik, want de uitgewisselde lucht moet weer verwarmd worden. De energiebalans tussen circulatielucht en luchtafvoer is in principe in evenwicht. Ontwerpers en adviseurs in de keukenvakhandel laten dus alles bijeen genomen met wasemkappen, luchtkanalen en muurdoorvoerunits van Naber de wensen van hun klanten in vervulling gaan.

Producten in onze dealerportaal

Venster sluiten
 

Corona-voorzorgsmaatregel

Om u nog steeds dezelfde service zoals voorheen te kunnen bieden, hebben wij onze medewerk(st)ers in ploegendiensten ingedeeld. Hierdoor kan het tot lichte vertragingen bij de verzending van de orderbevestigingen en bij de telefonische bereikbaarheid komen. Wij verzoeken om begrip hiervoor.