Home Service Energielabel

Energielabel

Gelieve in het veld onderaan het benodigde artikelnummer in te voeren indien u een energielabel voor één van onze producten uit de Lumica groep nodig hebt. U kunt ook meerdere – telkens door een komma gescheiden - artikelnummers invoeren.

Dan kunt u ofwel de individuele bestanden downloaden of een ZIP-bestand laten genereren die alle aangegeven PDF-bestanden bevat.

Gelieve in acht te nemen dat de bestandsnaam van het PDF-bestand niet altijd met het artikelnummer overeenstemt omdat er meervoudige toewijzingen van een label aan verschillende artikelen kunnen zijn. In het ZIP-bestand vindt u dan ook een lijst met
toewijzingen voor elk artikelnummer.

Disclaimer:

Wij hebben het bijgevoegde label van de betreffende fabrikant overgenomen en naar eer en geweten gecontroleerd. De juistheid van de informatie kunnen wij echter niet garanderen.

Vergewis u daarom vóór het gebruik of de gegevens en al de inhoud voor het betreffende product van toepassing zijn. Gelieve daarvoor de gegevens op het betreffende label met de gegevens op de productverpakking te vergelijken.

Aansprakelijkheid is in het bijzonder voor de juistheid, foutloosheid, vrijheid van octrooi- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid daarvan – behalve bij opzet of arglist - uitgesloten. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Naber uitgesloten voor zover niet bijvoorbeeld volgens de Duitse wet aansprakelijkheid voor producten wegens opzet, grove nalatigheid, wegens schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid, wegens de aanvaarding van een kwaliteitsgarantie, wegens het arglistig verzwijgen van een gebrek of wegens de schending van essentiële contractuele verplichtingen dwingend aansprakelijkheid geboden is. De schadeclaim wegens schending van essentiële contractuele plichten is echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade, voor zover geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Venster sluiten
 

Corona-voorzorgsmaatregel

Om u nog steeds dezelfde service zoals voorheen te kunnen bieden, hebben wij onze medewerk(st)ers in ploegendiensten ingedeeld. Hierdoor kan het tot lichte vertragingen bij de verzending van de orderbevestigingen en bij de telefonische bereikbaarheid komen. Wij verzoeken om begrip hiervoor.