Terug  |  Home Pers Persberichten Fysica kan men niet veranderen – omstandigheden wel

Fysica kan men niet veranderen – omstandigheden wel
Nieuwe feiten over het thema Wasemkappen in de keuken

Uitgevoerd werd het ten grondslag liggende onderzoek door het Instituut voor Houttechnologie en het Instituut voor Technische Uitrusting van Gebouwen, allebei in Dresden, evenals door het Passiefhuis Instituut (projectleiding). Als technische partner betrokken was de firma Naber GmbH, fabrikant van keukenaccessoires, aanbieder van wasemkapsystemen en fabrikant van keukenmeubelen. Gesubsidieerd werd het onderzoek door het Duits Federaal Instituut voor Bouw-, Stad- en Ruimteonderzoek dat tot de Duitse Rijksgebouwendienst behoort.

Beslissend is de gedetecteerde hoeveelheid lucht

Om geurtjes, vet en vocht – ontstaan tijdens het koken – zo volledig mogelijk af te voeren, is het luchtdebiet, m.a.w. de hoeveelheid gedetecteerde kamerlucht, doorslaggevend voor het reinigingsvermogen. Deze hoeveelheid lucht hangt niet uitsluitend van het elektrische vermogen van de wasemkap af, maar in ruime mate van haar positie en bouwwijze. Zo blijken aan de wand gemonteerde wasemkappen op een juiste afstand boven de kookplaat het beste vermogen te hebben. Hoofdvrije kappen en vrij hangende eilandkappen detecteren de kookdamp minder stabiel. Uit de eerste tests is gebleken dat bij kookplaatafzuigingen, die als kookplaatafzuiging of Downdraft de damp langs onder afzuigen, duidelijk hogere luchtvermogens dan bij andere bouwwijzen noodzakelijk zijn. Bovendien was tijdens de metingen waar te nemen dat kookplaatafzuigingen bij hoge potten de kookdamp ook bij een maximaal vermogen niet volledig detecteren.

Planning van luchtafvoer- en ventilatiesystemen

De uit het onderzoek voortvloeiende leidraad omvat belangrijke principes als hulpmiddel bij de keuze van een luchtafvoer- of ventilatiesysteem. Omdat er bij ventilatie geen vochtigheidsbelasting afgevoerd wordt, de tijdens het koken tot stand komende waterdamp dus in de woning blijft, adviseren de auteurs de combinatie met een voldoende gedimensioneerde woningventilatie-installatie of extra verluchting via het venster. De filters van een ventilatiesysteem verhogen het drukverlies. Daardoor zijn voor hetzelfde detectievermogen hogere luchtvermogens noodzakelijk. Om vooral de voor de vermindering van geurtjes competente adsorptiekoolfilter te drogen, hebben ventilatiesystemen bovendien een langere nalooptijd nodig. De bij kookplaatafzuigingen vaak gerealiseerde afvoer van de wasem naar het sokkelbereik van de keukenkast wordt uitdrukkelijk niet aanbevolen, omdat er anders door vocht en schimmel veroorzaakte schade dreigt. Het alternatief vormen luchtkanaalsystemen, die de gefilterde lucht uit het sokkelbereik leiden, of een luchtafvoersysteem.

Voor luchtafvoersystemen adviseren de auteurs luchtdicht afsluitende muurdoorvoerunits. Bovendien geeft de leidraad aanwijzingen voor de dimensionering van de noodzakelijke nastroom van frisse lucht.

Samenspel met ventilatie-installaties en verwarmingsinstallaties voor individuele kamers

Energie-efficiënte gebouwen worden regelmatig met installaties voor de ventilatie van woningen uitgerust. Hiervoor geeft de leidraad belangrijke aanwijzingen. Zo zijn er bouw-juridisch geen technische richtlijnen, zowel luchtafvoer- als ventilatiesystemen kunnen gebruikt worden. Een integratie van het wasemkapsysteem in de ventilatie van een woning wordt omwille van de brandpreventie, de hygiëne en de ventilatietechnische configuratie door de auteurs niet aanbevolen. De leidraad omvat ook gedetailleerde aanwijzingen voor de installatie van wasemkapsystemen in efficiëntiehuizen. Enkel en alleen voor de hoogste standaards (passiefhuizen en efficiëntiehuis 40) wordt vooral bij kleine ruimtes de ventilatietechniek aanbevolen. Bij bestaande gebouwen of bij nieuwbouw conform de energiebesparingsverordening en een efficiëntiehuis 55 hebben planners en kopers de keuze.

Indien een haardstel of een ander open vuur gelijktijdig met een wasemkap gebruikt wordt, adviseren de auteurs over het algemeen een onafhankelijk van de kamerlucht goedgekeurd vuur. Bij luchtafvoersystemen zijn raamcontactschakelaars of automatische luchttoevoerkasten noodzakelijk om gevaar door kritieke onderdrukken en rookgassen uit te sluiten.

De leidraad die de grote hoeveelheid gedetailleerde informatie uit het onderzoek aanschouwelijk samenvat, kan gratis op compair-flow.com gedownload worden.

Persinformatie

Nieuwe feiten over het thema Wasemkappen in de keuken – 03.04.2019

Persfoto's

Wij vestigen er uitdrukkelijk de aandacht op dat op grond van de aan ons overgedragen beeldrechten het gebruik van de bijgevoegde afbeeldingen uitsluitend voor reclame voor door Naber verworven producten toelaatbaar is. Naber is altijd gerechtigd het gebruik van data of beelden/illustraties/afbeeldingen binnen een redelijk tijdsbestek te verbieden. Een bewerking of hervorming van het materiaal is slechts voor zover toelaatbaar indien de identiteit van het materiaal, in het bijzonder van de merken en merktekens, niet gewijzigd wordt. Het is niet toelaatbaar, de gegevens of afbeeldingen/illustraties/grafieken aan derden door te geven of gebruiksrechten over te dragen of een ander gebruik door derden toe te staan.

COMPAIR® flow systeem met flow Star GTS
Wasemkap in luchtafvoer modus
Wasemkap in recirculatie modus
E-Jal Col® muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX
COMPAIR® flow set met buizen voor kookplaatafzuiging
COMPAIR® GREENflow inbouwsituatie
afvoerluchttoestand
circulatietoestand

Gerelateerde Links

Venster sluiten
 

Corona-voorzorgsmaatregel

Om u nog steeds dezelfde service zoals voorheen te kunnen bieden, hebben wij onze medewerk(st)ers in ploegendiensten ingedeeld. Hierdoor kan het tot lichte vertragingen bij de verzending van de orderbevestigingen en bij de telefonische bereikbaarheid komen. Wij verzoeken om begrip hiervoor.