Terug  |  Home Pers Persberichten Naber-printklassieker in actuele versie

Naber-printklassieker in actuele versie

Technologieën, toepassingen en vormen ontwikkelen zich voortdurend verder. Overal daar in de branche, waar de aan creativiteit en individualiteit gestelde eisen bij keukenaccessoires en -interieur scherper worden, zouden de nieuwe Naber-catalogi 2018 weer eens heel wat aandacht kunnen krijgen. Als onontbeerlijke leverancier van ideeën en als bestelkanaal blijft het gedrukte medium een nog steeds belangrijk basiselement in de marketingmix. En de opnieuw duidelijk uitgebreide programma’s maken het mogelijk om nog meer dan ooit van de uniformiteit af te wijken. Over de nieuwe elegantie van fascinerende vormgeving van licht met hoogwaardige pendellampen informeert een afzonderlijke brochure.

Beslissend voor succesvolle planning, advisering en aanschaffing is de deskundigheid van de keukenspecialisten, gebaseerd op de meest actuele stand van kennis. Het "Print-Trio" kan via de website om te downloaden opgevraagd worden en is geldig vanaf 01.01.2018.

Persinformatie

Naber-printklassieker in actuele versie - 18.12.2017

Persfoto's

Wij vestigen er uitdrukkelijk de aandacht op dat op grond van de aan ons overgedragen beeldrechten het gebruik van de bijgevoegde afbeeldingen uitsluitend voor reclame voor door Naber verworven producten toelaatbaar is. Naber is altijd gerechtigd het gebruik van data of beelden/illustraties/afbeeldingen binnen een redelijk tijdsbestek te verbieden. Een bewerking of hervorming van het materiaal is slechts voor zover toelaatbaar indien de identiteit van het materiaal, in het bijzonder van de merken en merktekens, niet gewijzigd wordt. Het is niet toelaatbaar, de gegevens of afbeeldingen/illustraties/grafieken aan derden door te geven of gebruiksrechten over te dragen of een ander gebruik door derden toe te staan.

Keukenacceoires & Interieur 2018 
Pendellampen LUMICA® 2018

PDF Downloads

Keukenacceoires & Interieur 2018 
Pendellampen LUMICA® 2018

Producten in onze dealerportaal

Venster sluiten
 

Corona-voorzorgsmaatregel

Om u nog steeds dezelfde service zoals voorheen te kunnen bieden, hebben wij onze medewerk(st)ers in ploegendiensten ingedeeld. Hierdoor kan het tot lichte vertragingen bij de verzending van de orderbevestigingen en bij de telefonische bereikbaarheid komen. Wij verzoeken om begrip hiervoor.